Velkommen til

 

NordVestHimmerlands jagtforening.

 

Nordvesthimmerlands jagtforening blev stiftet den 1. januar 2011, som et resultat af en sammenlægning af foreningerne i Farsø, Strandby, Flejsborg, Overlade, Vester Hornum og Løgstør.

Jagtforeningen råder over Flugtskydningsbanen i Flejsborg (Flejsborg skydecenter) og Riffelbanen i Engelstrup. 

  

Kære alle

Hjortevildtforvaltningsgruppen Himmerland, der dækker området fra Limfjorden i nord til en linje mellem Randers og Viborg i syd, inviterer til offentlig møde om hjortevildtforvaltning i gruppens område.

 Onsdag d. 20. marts kl.19.00 Aalestrup Naturefterskole, Borgergade 41, 9620 Aalestrup.

1. Velkomst ved Niels Quist-Jensen, formand for Hjortevildtsgruppen Himmerland.

2. Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt. Marian Thorsted, specialkonsulent Seges.

3. Forvaltning af dåvildt. Vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen

4. Bestande af kron- og dåvildt i Himmerland. Antal, afskydning, jagttider. Niels Quist-Jensen, Hjortevildtsgruppen Himmerland.

5. Samforvaltning af hjortevildt. Torben Schulz Jensen, Formand for Danmarks Jægerforbunds hjortevildtsudvalg.

 Ålestrup Naturefterskole er vært ved kaffe og kage.


 

Generalforsamling!

 Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d. 26. februar 2020.

Dagsorden iht. vedtægterne.

 Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.

 Foreningen er vært ved en gang aftensmad.,De der vil være med til

denne del, skal tilmelde sig ved formanden.

 Tilmeldingsfrist: Senest torsdag d. 19. februar 2020. til

E-mail lise.flom@gmail.com

Tlf. 51360487

 Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl. 19.30

 Pbv.

Lise Lotte Eriksen

 

 


 

Hundetræning :

Så lykkedes det at finde ny hundetræner.
Niels Peder Greve som har mange års erfaring indenfor alle aspekter af trænergerningen.

Grundtræningen starter mandag den 25 februar.
Der trænes indendørs hjemme hos NP. Adressen er Hedegårdsvej 17, 9670 Løgstør
Der trænes hver mandag til og med den 24 juni.

Pris: 650 kr.
For yderligere info og tilmelding kontakt NP på tlf 50505402.

Bestyrelsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Nyheder fra foreningen

Email

MANGLER DU JAGT..?? Så har vi noget... 
Interreseret, så se under jagt.